Centrum Szkolenia

Od dnia 1 lipca 2000 w Oddziale SITK podjęło działalność Centrum Szkolenia SITK, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o systemie oświaty, Centrum uzyskało wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

pokaż

Nasze usługi

W dniu 07.04.1995 roku nasz Oddział SITK uzyskał osobowość prawną. Pozwoliło to unormować i rozwinąć działalność gospodarczą prowadzoną poprzez działający od 12 lat w ramach Oddziału SITK Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych.

pokaż