Centrum Szkolenia

Od dnia 1 lipca 2000 w Oddziale SITK podjęło działalność Centrum Szkolenia SITK, po spełnieniu warunków określonych w Ustawie o systemie oświaty, Centrum uzyskało wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

pokaż

 Szkolenia na licencję maszynisty kolejowego.

pokaż

 Szkolenia na licencję maszynisty kolejowego.

pokaż